+34 93 240 22 56 deyfin@etl.es

Política de Privadesa

ÀMBIT D’APLICACIÓ

DEYFIN ETL, SL (d’ara endavant, «DEYFIN») es compromet a protegir la privadesa dels seus clients i dels usuaris que accedeixin a la web que s’indica a continuació i que té la següent adreça https://deyfinetl.com/(d’ara endavant, la “Web”).

Els continguts de la web són titularitat o estan operats, llicenciats o controlats per DEYFIN.

La utilització d’aquest lloc web atribueix la condició d’usuari (d’ara endavant, l’”usuari”). L’usuari pot navegar i fer servir el Web sense necessitat d’aportar cap dada de caràcter personal. Les úniques dades personals a les quals DEYFIN tindrà accés seran aquelles que l’usuari faciliti voluntàriament a través dels formularis habilitats a aquest efecte, o quan contacti amb DEYFIN a través de correu electrònic o de qualsevol altra manera previst a la web. Si es recullen dades personals a través de galetes, se us informarà degudament a través de la Política de Galetes, així com a través de les vies que requereix la legislació vigent

Aquest document presenta la nostra política en l’observança i l’ús de les dades personals recollides a través de la nostra Web o dispositius auxiliars com ara mòbils o tablets. Així mateix, la utilització del Web implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en aquesta Política de Privadesa i que les seves dades personals siguin tractades segons s’hi estipula.

Si us plau tingueu en compte que tot i que puguin existir enllaços a la nostra web a altres webs, aquesta Política de Privadesa s’aplica tan sols a la Web i no a les webs d’altres companyies o organitzacions a les quals la Web estigui redirigida. DEYFIN no controla ni aprova el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privadesa d’aquestes webs.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Dit el que precedeix i en compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades ia la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com en compliment del que estableix la normativa vigent procedim a donar complerta informació dels extrems que s’indiquen a continuació:

El responsable del tractament de les vostres dades personals és:

DEYFIN ETL, S.L.

C.I.F. B-65221491

Direcció: C/Mallorca, 272, 3ª planta, 08037, Barcelona

Correu electrònic: deyfin@etl.es

  1. 932402256

Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 41619, Foli 49, Full B 391042, Inscripció 1.

Dades que es tracten, registre d’activitats de tractament i finalitat dels mateixos pel que fa al tractament de les dades personals que ens faciliten, o qualssevol altres que s’originin com a conseqüència de l’accés a la nostra pàgina web, informar-los que s’incorporaran al sistema de tractament de dades existent i la titularitat i responsabilitat dels quals és de DEYFIN , consentint de forma expressa el tractament de les dades personals esmentades de forma lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada per a les finalitats següents.

FINALITAT

BASE LEGAL PER AL TRACTAMENT DE LES DADES

Atendre i resoldre les sol·licituds de l’usuari o les peticions que pugueu fer a través del formulari o correu electrònic de contacte de la nostra pàgina web. Interès legítim i, en cas que la sol·licitud sigui relativa a l’exercici de drets, la nostra legitimació serà compliment
Remetre informació mitjançant comunicacions comercials electròniques en la mesura que l’usuari consenti en acceptar el checkbox corresponent. La base de legitimació és el consentiment exprés en el moment que acceptes rebre informació per mitjà
Tractament de dades per a fins estadístiques, per millor la qualitat dels serveis prestats. La base de legitimació és linterès legítim, ja que mitjançant aquestes estadístiques podem millorar el lloc

Així, en cas que l’usuari presti el seu consentiment exprés mitjançant l’acceptació del checkbox, rebrà publicitat i novetats comercials de DEYFIN. Això no obstant, l’usuari pot en tot moment revocar el consentiment prestat per a l’enviament de publicitat a través dels mitjans electrònics facilitats, adreçant-se a l’adreça de correu electrònicdeyfin@etl.es al correu postal de l’adreça indicada anteriorment del Responsable del Tractament, o seguint les instruccions que continguin les comunicacions telemàtiques.

Els menors de 18 anys només podran consultar i facilitar dades al lloc web sota la supervisió i l’autorització d’un pare o un tutor. Així mateix, atesa la dificultat de DEYFIN per conèixer la veritable edat dels usuaris, s’adverteix que han de ser els pares o tutors legals els qui evitin que els menors accedeixin a la pàgina web i facilitin dades de caràcter personal sense la seva supervisió, excloent-se de tota responsabilitat a DEYFIN.

A aquests efectes l’usuari facilita les dades següents al formulari de contacte de DEYFIN: nom i cognoms, correu electrònic, telèfon i les dades que s’incloguin als comentaris.

No prenem decisions automatitzades sobre la base de perfils, a excepció de la personalització de publicitat i la prevenció del frau a internet.

El termini de conservació de les dades personals és el temps necessari per complir les obligacions legals relacionades amb els serveis prestats.

En cas de subscripció als butlletins de novetats i ofertes de serveis, el correu electrònic es conservarà fins que l’usuari es doni de baixa.

La informació que recullen les nostres galetes es conservarà durant el període que s’indica a la Política de Galetes.

Cessió de dades personals. La informació relativa als nostres usuaris és molt important per a nosaltres, per la qual cosa només cedirem dades per a finalitats molt concretes i sempre els n’informarem. Així, us informem que les dades que ens faciliteu no seran cedides en cap cas excepte si s’ha de complir amb una obligació legal.

Drets de l’usuari. L’usuari en qualsevol moment podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, oposició i dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se amb una sol·licitud escrita i signada, incloent-hi el nom, els cognoms i la fotocòpia del DNI o altre document acreditatiu vàlid, a DEYFIN ETL, SL, a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònicdeyfin@etl.es.

L’exercici d’aquests drets és gratuït, tret que es formulin sol·licituds infundades o excessives, cas en què l’usuari assumirà el cost de tramitació de la sol·licitud.

També informar-vos que podreu adreçar-vos a l’Autoritat de control competent per presentar la reclamació que considereu oportuna.

Recollida de dades a través de dispositius com ara mòbils o tablets. Quan utilitzeu la pàgina web de DEYFIN i sol·liciteu o consentiu serveis de localització, quan correspongui, podrem rebre informació sobre la seva localització i sobre el dispositiu mòbil o tablet, incloent-hi un identificador únic. Podrem utilitzar aquesta informació per proporcionar serveis basats en la vostra localització com, per exemple, resultats de cerca i un altre contingut personalitzat. La majoria dels dispositius mòbils us permeten desactivar aquests serveis de localització

MESURES DE SEGURETAT

DEYFIN informa que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a les dades personals tractades i té així mateix implantats els mecanismes necessaris per evitar en la mesura del possible els accessos no autoritzats, sostraccions, modificacions il·lícites i pèrdua de dades.

Comptem amb sistemes de seguretat físics, electrònics i procedimentals en relació amb la recollida, l’emmagatzematge i la divulgació d’informació personal de l’usuari.

CONFIDENCIALITAT

En compliment amb la normativa vigent, DEYFIN es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal que l’usuari ens faciliti durant la seva navegació per aquesta pàgina web i del seu deure de desar-les de forma confidencial.

ÚS DE GALETES DE TERCERS

Sense perjudici del que exposa la Política de Galetes, aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual és el 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “galetes”, que són arxius de text ubicats al vostre ordinador, per ajudar el lloc web a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la galeta sobre el seu ús del lloc web (incloent-hi l’adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del vostre ús del lloc web, recopilant informes de l’activitat del lloc web i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del lloc web i l’ús d’Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la vostra adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google. Podeu rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de Galetes mitjançant la selecció de la configuració apropiada del vostre navegador, però, ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui utilitzar la plena funcionabilitat d’aquest lloc web. En utilitzar aquest lloc web consenteix el tractament de la seva informació per Google en la forma i per als fins indicats més amunt. Google no associarà la vostra adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google. Podeu rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de Galetes mitjançant la selecció de la configuració apropiada del vostre navegador, però, ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui utilitzar la plena funcionabilitat d’aquest lloc web. En utilitzar aquest lloc web consent el tractament de la seva informació per Google en la forma i per als fins indicats més amunt. Google no associarà la vostra adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google. Podeu rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de Galetes mitjançant la selecció de la configuració apropiada del vostre navegador, però, ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui utilitzar la plena funcionabilitat d’aquest lloc web. En utilitzar aquest lloc web consenteix el tractament de la seva informació per Google en la forma i per als fins indicats més amunt.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL O INDUSTRIAL

Tots els continguts de la web estan protegits per drets de propietat intel·lectual. Amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, Codi de llenguatge, Programari i altres elements que apareixen a la Web. Per això, l’usuari reconeix que la reproducció, la distribució, la comercialització, la transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta Web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i /o industrial de DEYFIN o del titular dels mateixos.

Les marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la web estan protegits per la llei.

En cap concepte podrà l’usuari modificar o utilitzar aquesta propietat intel·lectual o industrial de manera que la seva divulgació suposi un perjudici per a DEYFIN, cas en què reclamarà pels danys i perjudicis derivats de l’ús indegut per part de tercers de la seva propietat intel·lectual i industrial

DEYFIN no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap mena sobre els seus drets de propietat industrial i/o intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la web, els serveis o els continguts.

INFORMACIÓ AUTOMÀTICA

Aquests són alguns exemples de la informació que recollim i analitzem: L’adreça IP d’Internet que utilitza per connectar-se a Internet amb el vostre ordinador, informació sobre el vostre ordinador i la vostra connexió a Internet i sobre la versió i tipus del vostre navegador; la seva configuració de zona horària, els tipus i versions de la connexió del vostre navegador el sistema operatiu i plataforma que utilitza, l’«historial de visites» de pàgines web (URL) des de, a través i cap a la nostra pàgina web (incloent data i hora ), nombre de galetes, tot número de telèfon que hagi utilitzat per trucar al nostre servei d’atenció al client. També podem utilitzar dades del navegador com ara Galetes, galetes Flash  (també anomenades Objectes Locals Compartits), o dades similars a certs llocs de la nostra pàgina web per prevenir el frau, entre altres propòsits. En les visites a la pàgina web, podem utilitzar eines de programari per mesurar i recollir la informació de la sessió, incloent els temps de resposta de la pàgina, errors de descàrrega, durada de les visites a certes pàgines, informació sobre la interacció amb la pàgina (clics de ratolí, desplaçament per la pàgina o nombre de vegades que passa el ratolí per sobre de determinats ítems) i maneres de sortir de la pàgina web. Així mateix, podrem també demanar informació tècnica que ens ajudi a identificar el dispositiu amb finalitats d’anàlisi diagnòstica i prevenció del frau.

AVISOS I REVISIONS

Si teniu cap dubte en relació amb la privadesa de DEYFIN, us preguem ens envieu un correu electrònic detallant la vostra consulta i nosaltres tractarem de resoldre’l.

DEYFIN podrà modificar i actualitzar aquesta Política de Privadesa en qualsevol moment sense previ avís. Si us plau comproveu sempre que esteu al corrent de la nostra Política de Privadesa, Política de Galetes i dels Termes i condicions d’ús per estar informat en tot moment del contingut que es recopila a través de la Web, com la fem servir i les circumstàncies sota les quins podrien revelar-se a tercers. L’usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d’ús que estiguin vigents en el moment en què accedeixi a la web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquest document.

Copyright 2022 Deyfin ETL | CookiesCondicions d'ús | Privadesa | Avís Legal | Desenvolupament Web etlds.es